Veelgestelde vragen2017-01-12T16:00:28+00:00
Energieplafond:2023-12-04T11:24:44+00:00

In 2023 geldt een prijsplafond voor alle huishoudens en kleinverbruikers.  Dit prijsplafond vervalt per 1 januari 2024. Dit kan gevolgen hebben voor uw energierekening.

Welke zonnepanelen worden geplaatst?2023-12-04T11:04:02+00:00

Zonnepanelen van 440Wp full black.

Hoe betaal ik voor de zonnepanelen?2020-06-18T08:23:14+00:00

U betaalt een vergoeding via de servicekosten. Over deze servicekosten berekenen wij geen jaarlijkse verhoging.

Kan ik de zonnepanelen inzichtelijk maken op de Toon?2016-11-22T08:38:52+00:00

Indien u een Toon heeft (een thermostaat van Eneco) dan dient u zelf een extra module voor de Toon aan te schaffen à €99,95 om de zonnepanelen op de Toon inzichtelijk te maken (www.eneco.nl/toonzon).

Moet ik de zonnepanelen reinigen?2020-06-18T08:24:28+00:00

De zonnepanelen hebben een speciale behandeling ondergaan, waardoor vuil zo min mogelijk aan de glasplaat kan hechten. Hierdoor is reiniging niet nodig.

Wordt mijn internetaansluiting gebruikt?2023-05-22T06:54:07+00:00

Nee. Er wordt een simkaart geplaatst met 10 jaar data.

Waar kan ik terecht met aanvullende vragen?2023-05-22T06:55:11+00:00

Heeft u na het lezen van de veel gestelde vragen nog aanvullende vragen waar u graag een antwoord op wilt? Neemt u dan gerust rechtstreeks contact op met Tenten Solar. Dit kan per telefoon (0544 – 353 348) of per email (woningcorporatie@tentensolar.nl). Tenten Solar zal er alles aan doen uw vragen correct te beantwoorden.

Hoe lang duurt het voordat de zonnepanelen geïnstalleerd worden?2024-02-08T10:28:36+00:00

Na het tekenen van de overeenkomst zal Tenten Solar zonnepanelen binnen 8 weken contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor het installeren van de zonnepanelen. In de meeste gevallen zullen de zonnepanelen binnen 12 weken na ondertekening van de overeenkomst zijn geïnstalleerd.

Bij het plaatsen van de zonnepanelen moeten we voldoen aan de Omgevingswet deelplan natuur (beschermde dieren en planten). Wij volgen hierbij een werkprotocol. In bepaalde situaties betekent dit dat de uitvoering moet plaatsvinden buiten het broedseizoen of het legplan (aantal zonnepanelen) aangepast moet worden.

Wat gebeurt er nadat ik me heb aangemeld?2023-05-22T06:56:42+00:00

Uw aanmelding zal bij Tenten Solar binnenkomen. Binnen vier weken zullen zij contact met u opnemen om uw wensen en mogelijkheden te bespreken. Vervolgens wordt een persoonlijk maatwerkadvies voor u opgesteld. Bent u volledig overtuigd? Dan kun u de overeenkomst getekend aan Tenten Solar retourneren.

Hoe lang duurt de installatie van de zonnepanelen?2015-04-07T08:48:08+00:00

De volledige montage en installatie neemt een dag(deel) in beslag. Tenten Solar spreekt in overleg met u een geschikte datum af waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.

Hoeveel panelen worden er geplaatst?2015-04-07T08:48:48+00:00

Er kunnen 6, 8 of 9 zonnepanelen worden geplaatst. Het aantal panelen dat voor uw situatie geschikt is, is van veel factoren afhankelijk. Denk hierbij aan uw eigen verbruik op jaarbasis, de beschikbare oppervlakte op uw dak en de ligging van uw dak. Tenten Solar zal met u bespreken welk aantal panelen het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Wie is eigenaar van de zonnepanelen?2020-06-18T08:26:23+00:00

De zonnepanelen zijn eigendom van KleurrijkWonen. U betaalt een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de zonnepanelen. De hoogte van de vergoeding is te allen tijde lager dan de opbrengst van de zonnepanelen.

Hoe komen jullie aan de bedragen die worden bespaard?2015-04-07T08:57:33+00:00

De opbrengst van de zonnepanelen is afhankelijk van de ligging en oriëntatie van uw woning en eventuele schaduwval van obstakels. In de voorbeeldberekening is uit gegaan van een gemiddelde. Uw eigen besparing wordt bepaald naar aanleiding van uw gesprek met Tenten Solar. In uw persoonlijke maatwerkadvies berekent Tenten Solar de verwachte opbrengst en besparing. De besparing, uitgedrukt in Euro’s, wordt berekend op basis van de gemiddelde energieprijs in Nederland.

Hoe wordt de bekabeling vastgemaakt?2023-05-22T06:57:18+00:00

De bekabeling vanaf de panelen naar de omvormer en vanaf de omvormer naar de meterkast zal zo netjes mogelijk worden weggewerkt. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van witte of crème kleurige buis.

Wat is een monitoringsysteem?2017-01-12T16:00:28+00:00

Met het monitoringsysteem kunt u precies zien hoeveel stroom de zonnepanelen leveren. In geval van een storing ontvangt u ook een e-mailmelding. Zo zorgen we dat de panelen optimaal rendement geven en zien we precies hoeveel stroom uw installatie levert. Uw eigen opbrengst kunt u bekijken op uw computer, laptop, smartphone of tablet. Wel is hiervoor uw internetaansluiting nodig om de omvormer te laten communiceren. De installateur zal de monitoring installeren en u uitleggen hoe het werkt.

Waar wordt de omvormer opgehangen?2015-04-07T09:06:12+00:00

In de meeste gevallen plaatst Tenten Solar de omvormer bij u op zolder. Als dit niet mogelijk is dan zal er naar een andere plek worden gezocht. De plaatsbepaling van de omvormer gebeurt te allen tijde in overleg met u.

Waaruit bestaat een zonnepanelen installatie?2015-03-24T08:30:49+00:00

Een zonnepanelen installatie bestaat uit 6, 8 of 9 zonnepanelen op het dak van uw woning, solar bekabeling vanaf de zonnepanelen naar de omvormer op het zolder, bekabeling vanaf de omvormer naar de meterkast en een vrije groep in de meterkast.

Hoe werkt een zonnepanelen installatie?2015-03-24T09:15:20+00:00

Door lichtinstraling op de zonnepanelen wordt er gelijkstroom opgewekt. Deze gelijkstroom wordt door de solar bekabeling naar uw omvormer geleidt, welke er voor zorgt dat de gelijkstroom wordt omgevormd tot wisselstroom. Wisselstroom is de stroom die u in uw huishouden gebruikt voor de elektrische apparatuur. Vanaf de omvormer gaat de wisselstroom naar uw meterkast, van waaruit de stroom wordt verdeeld binnen uw woning. Het overschot wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet en gesaldeerd.

Wat is ‘salderen’ en hoe werkt dit?2023-12-04T11:06:19+00:00

Salderen betekent dat de stroom die u niet direct zelf in de woning gebruikt, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit is bijvoorbeeld het geval als de zon in de middag schijnt, maar u minder energie verbruikt dan dat de zonnepanelen installatie opwekt. In de avonduren, als de zonnepanelen installatie geen stroom meer opwekt, neemt u weer energie af van het elektriciteitsnet. De door u terug geleverde energie wordt dan verrekend met de door u afgenomen energie. Het is van groot belang dat uw energiemeter geschikt is om de teruglevering van elektriciteit te registreren.

De overheid is van plan om de salderingsregeling af te bouwen vanaf 1 januari 2026. Dat is 3 jaar later dan gepland (het zou eerst 2023 ingaan). Volgens het nieuwe plan mag je vanaf 2026 elk jaar iets minder salderen. Vanaf 2032 kan je niets meer salderen.

Is mijn energiemeter geschikt om teruglevering te registreren?2021-12-17T15:28:35+00:00

Er zijn in Nederland veel verschillende energiemeters. Uw netbeheerder weet welke meter er bij u in de woning aanwezig is en of deze geschikt is voor teruglevering. Is uw meter niet geschikt, dan neemt de netbeheerder contact met u op om de meter kosteloos te vervangen. Nadat de zonnepanelen zijn geplaatst meldt Tenten Solar uw installatie aan bij uw netbeheerder.

Waar worden de panelen op het dak geplaatst?2015-03-24T09:15:44+00:00

Het belangrijkste is dat zonnepanelen zoveel mogelijk schaduwvrij worden geplaatst. Daarnaast wordt geprobeerd de zonnepanelen daar waar mogelijk symmetrisch op het dak te plaatsen en indien van toepassing in lijn met zonnepanelen in de rest van uw straat.

Welke kleur hebben de panelen?2015-03-24T09:15:50+00:00

De zonnepanelen zijn donker van kleur. De cellen zijn zwart, net als de achtergrond en omlijsting van de zonnepanelen. Zodoende vallen de zonnepanelen minder op in het straatbeeld en wordt er een rustig beeld gecreëerd.

Ik heb een overkapping. Kunnen de zonnepanelen dan geplaatst worden?2023-05-22T07:01:56+00:00

Om veilig te kunnen werken moeten de monteurs een steiger opbouwen. Hiervoor moet de overkapping (gedeeltelijk) afgebroken worden. Bij het maken van de afspraak om de zonnepanelen te monteren dient u aan te geven dat er een overkapping aanwezig is.

KLEURRIJKWONEN

KleurrijkWonen biedt mensen met een inkomen tot circa €40.000,- een betaalbare, fijne woning in de regio’s Rivierenland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. We werken in zes gemeenten: Buren, Culemborg, Molenlanden, Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Zowel starters, gezinnen, alleenwonenden als mensen met een behoefte aan zorg of begeleiding zijn bij ons welkom.

Wij bieden circa 15.000 woningen, garages, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. Betaalbaar en prettig wonen betekent aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid, onderhoud en nieuwe initiatieven. Dit doen we in samenwerking met gemeenten en andere (maatschappelijke) organisaties.

TENTEN SOLAR ZONNNEPANELEN

Tenten Solar Zonnepanelen B.V. is actief in de zeer groeiende markt van duurzame energieopwekking. Tenten Solar is specialist, groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonnepanelen installaties. Ze adviseren, handelen in en installeren panelen. Daarnaast ondersteunen ze installateurs en groothandels en zijn ze actief in diverse sectoren, zoals: agrarisch, MKB, semi-overheid en particulieren. Het hoofdkantoor van Tenten Solar Zonnepanelen B.V. bevindt zich in het Gelderse Lichtenvoorde, waar vanuit zij zonnepanelen plaatsen door heel Nederland.

Ga naar de bovenkant