Veelgestelde vragen2024-06-03T15:07:39+00:00

Aanmelding

Ik woon in Beschermd Stadsgezicht en ik wil zonnepanelen, kan dat?2024-06-05T13:41:25+00:00

Ja dat kan. Per straat moet er een vergunning worden afgegeven en daarna kunt u een aanbieding verwachten. Houdt u er rekening mee dat dit langer gaat duren.

Waarom krijg ik een aanbieding voor minder panelen? Mijn buren hebben er meer op het dak liggen!2024-06-03T14:41:54+00:00

In de omgevingswet (Flora en Fauna) en Beschermd Stadsgezicht zijn eisen gesteld waardoor het kan voorkomen dat er minder panelen op het dak passen of dat de panelen op een ander dakvlak gelegd moeten worden. Zie ook overige vragen Flora en Fauna.

Hoe betaal ik voor de zonnepanelen?2024-06-03T14:29:47+00:00

U betaalt een vergoeding via de servicekosten. Over deze servicekosten berekenen wij geen jaarlijkse verhoging.

Hoe lang duurt het voordat de zonnepanelen geïnstalleerd worden?2024-06-03T14:30:09+00:00

Na het tekenen van de overeenkomst zal Tenten Solar zonnepanelen binnen 8 weken contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor het installeren van de zonnepanelen. In de meeste gevallen zullen de zonnepanelen binnen 12 weken na ondertekening van de overeenkomst zijn geïnstalleerd.

Bij het plaatsen van de zonnepanelen moeten we voldoen aan de Omgevingswet deelplan natuur (beschermde dieren en planten). Wij volgen hierbij een werkprotocol. In bepaalde situaties betekent dit dat de uitvoering moet plaatsvinden buiten het broedseizoen of het legplan (aantal zonnepanelen) aangepast moet worden.

Wat gebeurt er nadat ik me heb aangemeld?2024-06-03T14:28:09+00:00

Uw aanmelding zal bij Tenten Solar binnenkomen. Binnen vier weken zullen zij contact met u opnemen om uw wensen en mogelijkheden te bespreken. Vervolgens wordt een persoonlijk maatwerkadvies voor u opgesteld. Bent u volledig overtuigd? Dan kun u de overeenkomst getekend aan Tenten Solar retourneren.

Hoeveel panelen worden er geplaatst?2024-06-03T14:28:51+00:00

Er kunnen 6, 8 of 9 zonnepanelen worden geplaatst. Het aantal panelen dat voor uw situatie geschikt is, is van veel factoren afhankelijk. Denk hierbij aan uw eigen verbruik op jaarbasis, de beschikbare oppervlakte op uw dak en de ligging van uw dak. Tenten Solar zal met u bespreken welk aantal panelen het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Hoe komen jullie aan de bedragen die worden bespaard?2024-06-03T14:33:49+00:00

De opbrengst van de zonnepanelen is afhankelijk van de ligging en oriëntatie van uw woning en eventuele schaduwval van obstakels. In de voorbeeldberekening is uit gegaan van een gemiddelde. Uw eigen besparing wordt bepaald naar aanleiding van uw gesprek met Tenten Solar. In uw persoonlijke maatwerkadvies berekent Tenten Solar de verwachte opbrengst en besparing. De besparing, uitgedrukt in Euro’s, wordt berekend op basis van de gemiddelde energieprijs in Nederland.

Plaatsing installatie

Wordt mijn internetaansluiting gebruikt?2024-06-03T14:48:47+00:00

Nee. Er wordt een simkaart geplaatst met 10 jaar data.

Hoe lang duurt de installatie van de zonnepanelen?2024-06-03T14:45:34+00:00

De volledige montage en installatie neemt een dag(deel) in beslag. Tenten Solar spreekt in overleg met u een geschikte datum af waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.

Hoe wordt de bekabeling vastgemaakt?2024-06-03T14:46:57+00:00

De bekabeling vanaf de panelen naar de omvormer en vanaf de omvormer naar de meterkast zal zo netjes mogelijk worden weggewerkt. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van witte of crème kleurige buis.

Waar wordt de omvormer opgehangen?2024-06-03T14:46:41+00:00

In de meeste gevallen plaatst Tenten Solar de omvormer bij u op zolder. Als dit niet mogelijk is dan zal er naar een andere plek worden gezocht. De plaatsbepaling van de omvormer gebeurt te allen tijde in overleg met u.

Waaruit bestaat een zonnepanelen installatie?2024-06-03T14:44:23+00:00

Een zonnepanelen installatie bestaat uit 6, 8 of 9 zonnepanelen op het dak van uw woning, solar bekabeling vanaf de zonnepanelen naar de omvormer op het zolder, bekabeling vanaf de omvormer naar de meterkast en een vrije groep in de meterkast.

Hoe werkt een zonnepanelen installatie?2024-06-03T14:44:58+00:00

Door lichtinstraling op de zonnepanelen wordt er gelijkstroom opgewekt. Deze gelijkstroom wordt door de solar bekabeling naar uw omvormer geleidt, welke er voor zorgt dat de gelijkstroom wordt omgevormd tot wisselstroom. Wisselstroom is de stroom die u in uw huishouden gebruikt voor de elektrische apparatuur. Vanaf de omvormer gaat de wisselstroom naar uw meterkast, van waaruit de stroom wordt verdeeld binnen uw woning. Het overschot wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet en gesaldeerd.

Waar worden de panelen op het dak geplaatst?2024-06-03T14:46:20+00:00

Het belangrijkste is dat zonnepanelen zoveel mogelijk schaduwvrij worden geplaatst. Daarnaast wordt geprobeerd de zonnepanelen daar waar mogelijk symmetrisch op het dak te plaatsen en indien van toepassing in lijn met zonnepanelen in de rest van uw straat.

Welke kleur hebben de panelen?2024-06-03T14:47:48+00:00

De zonnepanelen zijn donker van kleur. De cellen zijn zwart, net als de achtergrond en omlijsting van de zonnepanelen. Zodoende vallen de zonnepanelen minder op in het straatbeeld en wordt er een rustig beeld gecreëerd.

Oplevering installatie en terug levering zonnestroom

Wie meldt mijn installatie aan bij de netbeheerder?2024-06-03T14:54:30+00:00

– Tenten Solar meldt uw installatie binnen 2 weken aan bij www.energieleveren.nl

Kan ik de zonnepanelen inzichtelijk maken op de Toon?2024-06-03T14:50:55+00:00

Indien u een Toon heeft (een thermostaat van Eneco) dan dient u zelf een extra module voor de Toon aan te schaffen à €99,95 om de zonnepanelen op de Toon inzichtelijk te maken (www.eneco.nl/toonzon).

Kan ik op een app zien hoeveel mijn zonnepanelen opleveren?2024-06-03T14:51:48+00:00

Met het monitoringsysteem kunt u precies zien hoeveel stroom de zonnepanelen leveren. In geval van een storing ontvangt u ook een e-mailmelding. Zo zorgen we dat de panelen optimaal rendement geven en zien we precies hoeveel stroom uw installatie levert. Uw eigen opbrengst kunt u bekijken op uw computer, laptop, smartphone of tablet. Wel is hiervoor uw internetaansluiting nodig om de omvormer te laten communiceren. De installateur zal de monitoring installeren en u uitleggen hoe het werkt.

Wat is ‘salderen’ en hoe werkt dit?2024-06-05T13:34:45+00:00

De salderingsregeling blijft voorlopig bestaan. Het kabinet werkt aan een nieuwe energie wet. Wat hierin precies komt te staan is nog niet bekend.

Is mijn energiemeter geschikt om teruglevering te registreren?2024-06-03T14:52:52+00:00

Er zijn in Nederland veel verschillende energiemeters. Uw netbeheerder weet welke meter er bij u in de woning aanwezig is en of deze geschikt is voor teruglevering. Is uw meter niet geschikt, dan neemt de netbeheerder contact met u op om de meter kosteloos te vervangen. Nadat de zonnepanelen zijn geplaatst meldt Tenten Solar uw installatie aan bij uw netbeheerder.

Storing

Wie kan ik bellen als de zonnepanelen of omvormer niet werkt?2024-06-03T15:01:08+00:00

0544-353348 toets 4 voor Service en Onderhoud

Hoe kan ik zien dat mijn zonnepanelen werken of niet werken?2024-06-03T14:59:08+00:00

U heeft inloggegevens ontvangen voor een app waarop u kunt zien of de panelen werken en op de omvormer branden de lichtjes groen.

Overige vragen

Vogels bouwen nestjes onder de panelen, is dat gevaarlijk?2024-06-05T13:37:14+00:00
  • Nee, onder panelen wordt het nooit warmer dan 60 graden.
  • KleurrijkWonen haalt geen nesten weg onder de panelen.
Flora en Fauna, vogels en dieren in en om de woning bij het plaatsen van zonnepanelen. Wat moet ik hierover weten?2024-06-05T13:36:06+00:00
  • KleurrijkWonen heeft een ecologisch werkprotocol opgesteld zodat onze monteurs weten hoe ze moeten omgaan met de flora en fauna ook tijdens het broedseizoen.
  • Onze monteurs zullen de eerste twee dakpannen (vanuit de dakgoot) niet mogen verschuiven of optillen. Hier kunnen nesten onder zitten. Hierdoor is het mogelijk dat er op uw dak minder panelen geplaatst kunnen worden dan bij uw buren al geplaatst zijn.
  • Is er op uw dak een nest aangetroffen in het broedseizoen dan zullen hier foto’s van worden gemaakt en worden de werkzaamheden direct stilgelegd. Na het broedseizoen zullen uw zonnepanelen geplaatst worden.
Welke zonnepanelen worden geplaatst?2024-06-03T15:02:30+00:00

Zonnepanelen van 440Wp full black.

Moet ik de zonnepanelen reinigen?2024-06-03T15:04:03+00:00

De zonnepanelen hebben een speciale behandeling ondergaan, waardoor vuil zo min mogelijk aan de glasplaat kan hechten. Hierdoor is reiniging niet nodig.

Waar kan ik terecht met aanvullende vragen?2024-06-03T15:04:19+00:00

Heeft u na het lezen van de veel gestelde vragen nog aanvullende vragen waar u graag een antwoord op wilt? Neemt u dan gerust rechtstreeks contact op met Tenten Solar. Dit kan per telefoon (0544 – 353 348) of per email (woningcorporatie@tentensolar.nl). Tenten Solar zal er alles aan doen uw vragen correct te beantwoorden.

Wie is eigenaar van de zonnepanelen?2024-06-03T15:04:38+00:00

De zonnepanelen zijn eigendom van KleurrijkWonen. U betaalt een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de zonnepanelen. De hoogte van de vergoeding is te allen tijde lager dan de opbrengst van de zonnepanelen.

Ik heb een overkapping. Kunnen de zonnepanelen dan geplaatst worden?2024-06-03T15:04:56+00:00

Om veilig te kunnen werken moeten de monteurs een steiger opbouwen. Hiervoor moet de overkapping (gedeeltelijk) afgebroken worden. Bij het maken van de afspraak om de zonnepanelen te monteren dient u aan te geven dat er een overkapping aanwezig is.

KLEURRIJKWONEN

KleurrijkWonen biedt mensen met een inkomen tot circa €40.000,- een betaalbare, fijne woning in de regio’s Rivierenland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. We werken in zes gemeenten: Buren, Culemborg, Molenlanden, Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Zowel starters, gezinnen, alleenwonenden als mensen met een behoefte aan zorg of begeleiding zijn bij ons welkom.

Wij bieden circa 15.000 woningen, garages, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. Betaalbaar en prettig wonen betekent aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid, onderhoud en nieuwe initiatieven. Dit doen we in samenwerking met gemeenten en andere (maatschappelijke) organisaties.

TENTEN SOLAR ZONNNEPANELEN

Tenten Solar Zonnepanelen B.V. is actief in de zeer groeiende markt van duurzame energieopwekking. Tenten Solar is specialist, groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonnepanelen installaties. Ze adviseren, handelen in en installeren panelen. Daarnaast ondersteunen ze installateurs en groothandels en zijn ze actief in diverse sectoren, zoals: agrarisch, MKB, semi-overheid en particulieren. Het hoofdkantoor van Tenten Solar Zonnepanelen B.V. bevindt zich in het Gelderse Lichtenvoorde, waar vanuit zij zonnepanelen plaatsen door heel Nederland.

Ga naar de bovenkant