In de omgevingswet (Flora en Fauna) en Beschermd Stadsgezicht zijn eisen gesteld waardoor het kan voorkomen dat er minder panelen op het dak passen of dat de panelen op een ander dakvlak gelegd moeten worden. Zie ook overige vragen Flora en Fauna.