Het belangrijkste is dat zonnepanelen zoveel mogelijk schaduwvrij worden geplaatst. Daarnaast wordt geprobeerd de zonnepanelen daar waar mogelijk symmetrisch op het dak te plaatsen en indien van toepassing in lijn met zonnepanelen in de rest van uw straat.