Na het tekenen van de overeenkomst zal Tenten Solar zonnepanelen binnen 8 weken contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor het installeren van de zonnepanelen. In de meeste gevallen zullen de zonnepanelen binnen 12 weken na ondertekening van de overeenkomst zijn geïnstalleerd.

Bij het plaatsen van de zonnepanelen moeten we voldoen aan de Omgevingswet deelplan natuur (beschermde dieren en planten). Wij volgen hierbij een werkprotocol. In bepaalde situaties betekent dit dat de uitvoering moet plaatsvinden buiten het broedseizoen of het legplan (aantal zonnepanelen) aangepast moet worden.