Salderen betekent dat de stroom die u niet direct zelf in de woning gebruikt, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit is bijvoorbeeld het geval als de zon in de middag schijnt, maar u minder energie verbruikt dan dat de zonnepanelen installatie opwekt. In de avonduren, als de zonnepanelen installatie geen stroom meer opwekt, neemt u weer energie af van het elektriciteitsnet. De door u terug geleverde energie wordt dan verrekend met de door u afgenomen energie. Het is van groot belang dat uw energiemeter geschikt is om de teruglevering van elektriciteit te registreren.

De overheid is van plan om de salderingsregeling af te bouwen vanaf 1 januari 2026. Dat is 3 jaar later dan gepland (het zou eerst 2023 ingaan). Volgens het nieuwe plan mag je vanaf 2026 elk jaar iets minder salderen. Vanaf 2032 kan je niets meer salderen.