Hoeveel panelen worden er geplaatst?

Er kunnen 6, 8 of 9 zonnepanelen worden geplaatst. Het aantal panelen dat voor uw situatie geschikt is, is van veel factoren afhankelijk. Denk hierbij aan uw eigen verbruik op jaarbasis, de beschikbare oppervlakte op uw dak en de ligging van uw dak. Tenten Solar zal met u bespreken welk aantal panelen het beste bij [...]

Door |2015-04-07T08:48:48+00:00maart 24th, 2015|0 Reacties

Wie is eigenaar van de zonnepanelen?

De zonnepanelen zijn eigendom van KleurrijkWonen. U betaalt een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de zonnepanelen. De hoogte van de vergoeding is te allen tijde lager dan de opbrengst van de zonnepanelen.

Door |2020-06-18T08:26:23+00:00maart 24th, 2015|0 Reacties

Hoe komen jullie aan de bedragen die worden bespaard?

De opbrengst van de zonnepanelen is afhankelijk van de ligging en oriëntatie van uw woning en eventuele schaduwval van obstakels. In de voorbeeldberekening is uit gegaan van een gemiddelde. Uw eigen besparing wordt bepaald naar aanleiding van uw gesprek met Tenten Solar. In uw persoonlijke maatwerkadvies berekent Tenten Solar de verwachte opbrengst en besparing. De [...]

Door |2015-04-07T08:57:33+00:00maart 24th, 2015|0 Reacties

Wat is een monitoringsysteem?

Met het monitoringsysteem kunt u precies zien hoeveel stroom de zonnepanelen leveren. In geval van een storing ontvangt u ook een e-mailmelding. Zo zorgen we dat de panelen optimaal rendement geven en zien we precies hoeveel stroom uw installatie levert. Uw eigen opbrengst kunt u bekijken op uw computer, laptop, smartphone of tablet. Wel is [...]

Door |2017-01-12T16:00:28+00:00maart 24th, 2015|0 Reacties

Waar wordt de omvormer opgehangen?

In de meeste gevallen plaatst Tenten Solar de omvormer bij u op zolder. Als dit niet mogelijk is dan zal er naar een andere plek worden gezocht. De plaatsbepaling van de omvormer gebeurt te allen tijde in overleg met u.

Door |2015-04-07T09:06:12+00:00maart 24th, 2015|0 Reacties

Waaruit bestaat een zonnepanelen installatie?

Een zonnepanelen installatie bestaat uit 6, 8 of 9 zonnepanelen op het dak van uw woning, solar bekabeling vanaf de zonnepanelen naar de omvormer op het zolder, bekabeling vanaf de omvormer naar de meterkast en een vrije groep in de meterkast.

Door |2015-03-24T08:30:49+00:00november 27th, 2012|0 Reacties

Hoe werkt een zonnepanelen installatie?

Door lichtinstraling op de zonnepanelen wordt er gelijkstroom opgewekt. Deze gelijkstroom wordt door de solar bekabeling naar uw omvormer geleidt, welke er voor zorgt dat de gelijkstroom wordt omgevormd tot wisselstroom. Wisselstroom is de stroom die u in uw huishouden gebruikt voor de elektrische apparatuur. Vanaf de omvormer gaat de wisselstroom naar uw meterkast, van [...]

Door |2015-03-24T09:15:20+00:00november 27th, 2012|0 Reacties

Wat is ‘salderen’ en hoe werkt dit?

Salderen betekent dat de stroom die u niet direct zelf in de woning gebruikt, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit is bijvoorbeeld het geval als de zon in de middag schijnt, maar u minder energie verbruikt dan dat de zonnepanelen installatie opwekt. In de avonduren, als de zonnepanelen installatie geen stroom meer opwekt, neemt [...]

Door |2023-12-04T11:06:19+00:00november 27th, 2012|0 Reacties

Is mijn energiemeter geschikt om teruglevering te registreren?

Er zijn in Nederland veel verschillende energiemeters. Uw netbeheerder weet welke meter er bij u in de woning aanwezig is en of deze geschikt is voor teruglevering. Is uw meter niet geschikt, dan neemt de netbeheerder contact met u op om de meter kosteloos te vervangen. Nadat de zonnepanelen zijn geplaatst meldt Tenten Solar uw [...]

Door |2021-12-17T15:28:35+00:00november 27th, 2012|0 Reacties

KLEURRIJKWONEN

KleurrijkWonen biedt mensen met een inkomen tot circa €40.000,- een betaalbare, fijne woning in de regio’s Rivierenland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. We werken in zes gemeenten: Buren, Culemborg, Molenlanden, Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Zowel starters, gezinnen, alleenwonenden als mensen met een behoefte aan zorg of begeleiding zijn bij ons welkom.

Wij bieden circa 15.000 woningen, garages, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. Betaalbaar en prettig wonen betekent aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid, onderhoud en nieuwe initiatieven. Dit doen we in samenwerking met gemeenten en andere (maatschappelijke) organisaties.

TENTEN SOLAR ZONNNEPANELEN

Tenten Solar Zonnepanelen B.V. is actief in de zeer groeiende markt van duurzame energieopwekking. Tenten Solar is specialist, groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonnepanelen installaties. Ze adviseren, handelen in en installeren panelen. Daarnaast ondersteunen ze installateurs en groothandels en zijn ze actief in diverse sectoren, zoals: agrarisch, MKB, semi-overheid en particulieren. Het hoofdkantoor van Tenten Solar Zonnepanelen B.V. bevindt zich in het Gelderse Lichtenvoorde, waar vanuit zij zonnepanelen plaatsen door heel Nederland.

Ga naar de bovenkant